डाक्टर सूर्यनाथ गोप

अमरेन्द्र यादव, दिघवा, सप्‍तरी

आत्‍मा
डाक्‍टर सूर्यनाथ गोप
मैथिलीकेँ बेचिकऽ
पैन्‍ट सर्टपर टाईकोट कसिकऽ
माथपर ढाका टोपी चढाकऽ
बगलमे भारतीय दुतावासक झोरा लटकाकऽ
एहि युगक सभसँ बडका विसंगति–
डाक्‍टर सूर्यनाथ गोप
एक हाथमे पासपोर्ट–भिसा मुठियबैत
दोसर हाथमे हिन्‍दीक झण्‍डा फहरबैत
हिनहिनाईत
गिनगिनाईत
जारहल छथि
मौरिसस
अन्‍तर्राष्‍ट्रिय हिन्‍दी सम्‍मेलनमे।

0 टिप्पणी:

Post a Comment